<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d14663164\x26blogName\x3d2+ileri+1+geri+...+HER+ADIM+HAYATIN+%C4%B0...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://2ileri1geri.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://2ileri1geri.blogspot.com/\x26vt\x3d-5539728422634873626', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

18.8.05

Acilen "Clark Kent"ler aranıyor!

Çorbada benim de tuzum bulunsun istedim ki hayatımızda tad eksik olmasın. Ama önce sordinoya teşekkür etmem gerekiyor haber verdiği için... Ve sonra da lütfen buraya bir göz atın. Belki siz de birşeyler yapmak istersiniz...

10 Adım Yol Aldık:

Blogger Erol 'adım atmış...

Duygu,
yeni tema ile karartmışsın etrafını.
bereket
getire
siyah

18/8/05 10:33  
Blogger sekerpare 'adım atmış...

bende konuyu ve bilgileri mail atayım bari sen blogunda duyurduğuna göre benim yayınlamama gerek kalmadı ;)

kan grubum tutmuyor ama belki vesile oluruz dimi.

yeni tema güzel olmuş :)
hayırlı olsun...

18/8/05 12:01  
Blogger mehterbaşı 'adım atmış...

@erol: sana hani bahsetmiştim siyah istiyorum diye başladık bakalım üste de şöyle güzel bir header hazırlayacam inşallah :)

@sekerpare: olsun sen de yayınla kimin nereye nasıl ulaşacağı belli olmuyor. bakarsın biri arama motoruna şekerpare yazar seni bulur :)

18/8/05 12:11  
Blogger sekerpare 'adım atmış...

duyguuuuu,

hani yenilik için parti ? pastalar , börekler , çörekler nerde ? olmaz böle isteriz walla :))

19/8/05 15:20  
Blogger mehterbaşı 'adım atmış...

allah yandık. bu bloggercıları doyurmak ayrı bir sorun zaten. mantılar pastalar patates menüsü falan beni aşar diyorum :D

19/8/05 19:11  
Blogger sekerpare 'adım atmış...

yaw aç portakal ağacını zaten şuanda şeftalili lezzetler var, yap işte bişiler canım :)
yada herkes bişi yapıp getirsiz olmaz kutlamasız bak söliyim :)

19/8/05 19:27  
Blogger mehterbaşı 'adım atmış...

ben anlamam kutlamadan ya. böyle sessiz sakin karışsın işte aranıza. bakarsın sıkılırım yenisi yaparım sonra habire kutlamamı yapacaz şimdi :D şekerpareler için teşekkürler şekerparecim. he he :)

20/8/05 10:46  
Blogger psychedelicpink 'adım atmış...

Siyah çok hoş olmuş, çok beğendim... Değişiklik iyidir arada, ben de mi biraz oynasam ne yapsam :D

21/8/05 16:58  
Blogger mehterbaşı 'adım atmış...

seninki zaten güzel pinkcim :)

22/8/05 09:13  
Anonymous Adsız 'adım atmış...

What a great site »

23/4/07 21:33  

Yorum Gönder

<< U Dönüşü